Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Polna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 66 44 775 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
  ul. Polna 113
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 66 44 775, fax. -
  REGON: 87152543200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ttps://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi lub https://powiattorunski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Toruńskiego w roku 2021 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót (wg. przedmiarów zamieszczonych w SIWZ): remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową; na obszarze Powiatu Toruńskiego podzielonego na następujące zadania: ZADANIE NR I – remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i ścieżek rowerowych przebiegających na terenie gmin: Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka oraz gmina Chełmża i Łysomice, m. Chełmża (remont grysami i emulsją metodą ciśnieniową – szacunkowa ilość 6.400 m2) ZADANIE NR II – remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i ścieżek rowerowych przebiegających na terenie gmin: Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka oraz gmina Chełmża i Łysomice, m. Chełmża (remont mieszanką mineralno bitumiczną z otaczarki – szacunkowa ilość 350 Mg) ZADANIE NR III – remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i ścieżek rowerowych przebiegających na terenie gmin: Obrowo, Czernikowo, Lubicz (remont grysami i emulsją metodą ciśnieniową – szacunkowa ilość 4.000 m2) ZADANIE NR IV – remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i ścieżek rowerowych przebiegających na terenie gmin: Obrowo, Czernikowo, Lubicz (remont mieszanką mineralno bitumiczną z otaczarki – szacunkowa ilość 300 Mg) Wskazane ilości należy traktować jako szacunkowe. Nie mogą one stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy w okresie jej obowiązywania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach