Przetargi.pl
Wykonanie projektu graficznego oraz wydruk publikacji naukowej z Seminarium

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie ogłasza przetarg

 • Adres: 36051 Górno, ul. Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 772 88 95 , fax. 17 772 89 68
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
  ul. Rzeszowska 5
  36051 Górno, woj. podkarpackie
  tel. 17 772 88 95, fax. 17 772 89 68
  REGON: 29174700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu graficznego oraz wydruk publikacji naukowej z Seminarium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz wydruk PUBLIKACJI NAUKOWEJ Z SEMINARIUM które odbyło się w dniu 21 września 2016 r. w Górnie z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego. 1) Zakres prac jakie należy wykonać w ramach powyższego zadnia: - opracowanie projektu graficznego; - wykonanie profesjonalnych zdjęć na terenie siedziby zamawiającego; - obróbka i przygotowanie fotografii; - opracowanie grafik wektorowych; - techniczne przygotowanie tekstu do druku, łamanie tekstów; - zamieszczenie w projekcie zdjęć oraz grafik wektorowych w ilości min. 30; - zamieszczenie w projekcie ilustracji/rysunków w liczbie i rodzaju określonym w opracowaniu oraz dobranych tematycznie zdjęć z dostępnych wykonawcy baz w ilości 8-10 szt.; - przed wydrukiem Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego proof kolorystyczny z wybranych stron publikacji (min. 10 stron). Parametry druku: Druk offsetowy 4+4, Format: A4, ilość stron 100+4, Papier okładka: kreda silk 350g, Papier środek (wewnątrz): 130 g, lakier mat + wybiórczy (wybrane tytuły, zdjęcia, grafiki do uzgodnienia z zamawiającym), Uszlachetnianie: okładka folia velvet + lakier UV wybiórczo 1+0, Oprawa miękka, klejona, Ilość: 1500 szt., Zdjęcia o rozdzielczości nie niższej niż 300 Dpi. 2) Przedmiot niniejszego zamówienia nie będzie oznakowany numerem ISBN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

 • Dodano: 2017-01-04