Przetargi.pl
dostawa pieluchomajtek dla dorosłych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie ogłasza przetarg

 • Adres: 36051 Górno, ul. Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 772 88 95 , fax. 17 772 89 68
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
  ul. Rzeszowska 5
  36051 Górno, woj. podkarpackie
  tel. 17 772 88 95, fax. 17 772 89 68
  REGON: 29174700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa pieluchomajtek dla dorosłych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówieni stanowią: 1) Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 cm (+/- 10) dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2300 ml wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min. 2 elastyczne, rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt. 2) Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2600ml. wg norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt. 3) Pieluchomajtki dla dorosłych „M” obwód w pasie 75-110 (+/- 10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierających lateksowych elementów) minimalna chłonność 2900ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min. 2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt. 4) Pieluchomajtki dla dorosłych „L” obwód w pasie 100-150 cm (+/-10) nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3200 ml wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu skierowane na zewnątrz, min.2 elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania, ściągacze taliowe z przodu i tyłu, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu, tj. wykonane z laminatu, ale nie przepuszczające cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, posiadający wskaźnik wilgoci, w opakowaniu do 50 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach