Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych pomieszczeń na potrzeby przygotowania 7 izolatek.

ARION Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 04-854 Warszawa, Kazimierza Króla
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (24)2360900 , fax. (24)2353225
 • Data zamieszczenia: 2022-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARION Med Sp. z o.o.
  Kazimierza Króla 39
  04-854 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (24)2360900, fax. (24)2353225
  REGON: 060690742

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych pomieszczeń na potrzeby przygotowania 7 izolatek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczeń na potrzeby przygotowania 7 izolatek o łącznej powierzchni 149,8m2, w tym malowanie ścian z przygotowaniem podłoża, wymiana wykładziny podłogowej, doposażenie łazienki w armaturę wraz z montażem, wymiana skrzydeł drzwiowych oraz oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach