Przetargi.pl
Wykonanie prac konserwatorskich przy 17 oknach, parapetach i kratach okiennych elewacji południowo-zachodniej i północno-zachodniej bloku o nr inw. A-11 na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz I.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2021-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwatorskich przy 17 oknach, parapetach i kratach okiennych elewacji południowo-zachodniej i północno-zachodniej bloku o nr inw. A-11 na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa - prace konserwatorskie przy wybranych oknach, parapetach i kratach okiennych elewacji południowo-zachodniej i północno zachodniej bloku o nr inw. A-11 na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz I. Zaplanowano wykonanie prac konserwatorskich przy 17 oknach wraz i parapetami z okratowaniem, kraty występują w przypadku 16 okien . Prace prowadzone będą na terenie bloku o nr inw A-11. Ze względu na technologię prowadzenia prac konserwatorskich konieczny jest demontaż skrzydeł okiennych. Zakres dotyczący zdemontowanych elementów prowadzony będzie w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu w bloku o nr inw. A-9. Prace wykonywane in situ przy stolarce okiennej, okratowaniu i parapetach klatki schodowej (okna nr 23 i 55) należy wykonywać z rusztowania. Prace wykonywane in situ przy stolarce okiennej, okratowaniu i parapecie okna na elewacji północno-zachodniej (okno nr 47) należy wykonać z podnośnika, który zostanie zapewniony przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92522100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach