Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6337191, 6335575 , fax. 0-42 6329311
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3 3
  90-954 Łódź
  tel. 0-42 6337191, 6335575, fax. 0-42 6329311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 4/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - tj. 30.11.2011 r. oraz według aktualnej wartości - zgodnie z art. 18 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) w zw. z art. 128 i nast. ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 1. Dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 20, oznaczonej na mapie dc. prawnych z projektem podziału nr 289-397/2011 zewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia 5.05.2011 r. i 6.05.2011 r. jako działki: a. nr 55/16 o pow. 0,0068 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 55/11 o pow. 0,1500 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00089923/9, b. nr 55/18 o pow. 0,0001 ha, która powstała w wyniku podział dz. nr 55/13 o pow. 0,2455 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1P/21660/3, c. nr 101/12 o pow. 0,0027 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 101/5 pow. 0,0747 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 47222, d. 101/14 o pow. 0,0051 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 101/4 o pow. 0,1253 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 47222. e. nr 101/16 o pow. 0,0008 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 101/6 o pow. 0,2200 ha, dla której prowadzona jest KW nr 37846 , f. nr 102/5 o pow. 0,0029 ha, która powstała w wyniku działki nr 102/2 o pow. 0,2989 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PT1P/00083200/3, g. nr 103/3 o pow. 0,0015 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 103 pow. 0,3168 ha, dla której prowadzona jest KW nr 25586, h. 104/3 o pow. 0,0014 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 104 o pow. 0,2926 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 2210/2005, i. 105/3 o pow. 0,0021 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 105 o pow. 0,3381 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 25586, j. 106/3 o pow. 0,0024 ha, która powstała w wyniku podziału działku nr 106 o pow. 0,3474 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 25586, k. 107/8 o pow. 0,0024 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 107/3 o pow. 0,0308 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00056676/2, l. 107/10 o pow. 0,0017 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 107/4 pow. 0,0191 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PT1P/00056676/2, m. 108/6 o pow. 0,0097 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 108/1 o pow. 0,2853 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 44329, n. 111/2 o pow. 0,0131 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 111 o pow.1,7882 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 41067, o. 112/2 o pow. 0,0086 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 112 o pow. 1,2054 ha, dla której prowadzona jest KW nr 57615, p. 118/4 o pow. 0,0019 ha, która powstała wyniku podziału dz. nr 118/2 o pow. 0,1635 ha, dla której prowadzona jest KW 74813, q. 121/4 o pow. 0,0001 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 121/2 o pow. 0,0758 ha, dla której prowadzona jest KW nr 74813, r. 130/2 o pow. 0,0214 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 130 o pow. 0,3733 ha, stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN Rep. A 3555/89, s. 129/2 o pow. 0,1650 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 129 o pow. 1,0016 ha, stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN Rep.A 3555/89, t. 149/6 o pow. 0,0030 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 149/1 o pow. 0,0542 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00095446/6, u. 149/8 o pow. 0,0155 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 149/2 o pow. 0,0990 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00095446/6, v. 150/1 pow. 0,0279 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 150 o pow. 1,8255 ha, dla której prowadzona jest KW nr 37846, w. 151/1 o pow. 0,0073 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 151 o pw. 0,5300 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00084741/4, x. 152/1 o pow. 0,0039 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 152 o pow.0,2784 ha, dla której prowadzona jest KW nr 21216, y. 153/1 o pow. 0,0055 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 153 o pow. 0,4824 ha, dla której prowadzona jest KW nr 21216, z. 154/1 o pow. 0,0023 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 154 o pow. 0,2375 ha, dla której prowadzona jest KW nr 21216, aa. 155/1 pow. 0,0031 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 155 o pow. 0,4423 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 41067, bb. 156/1 o pow. 0,0032 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 156 o pow. 0,8410 ha, dla której prowadzona jest KW nr 27464, cc. 157/1 o pow. 0,0005 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 157 o pow. 1,6770 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41067, dd. 158/5 o pow. 0,0003 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 158/2 o pow. 0,1263 ha, dla której prowadzone jest KW nr PT1P/00083852/8, ee. 158/7 o pow. 0,0004 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 158/3 o pow. 0,0587 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym ANRep.A 4445/90, ff. 159/1 o pow. 0,0022 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 159 o pow. 0,5519 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 1706/2003, gg. 160/1 o pow. 0,0009 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 160 o pow. 0,1830 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 1706/2003, hh. 161/1 o pow. 0,0024 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 161 o pow. 0,7022 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 1706/2003, ii. 162/1 o pow. 0,0042 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 162 o pow. 1,3069 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00072301/1, jj. 163/3 pow. 0,0048 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 163/1 o pow. 0,2900 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00086111/3, kk. 163/5 o pow. 0,0005 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 163/2 o pow. 1,0686 ha, dla której prowadzona jest KW PT1P/00088897/0, ll. 164/4 o 0,0005 ha, która powstała w wyniku podziału dz. Nr 164/3 o pow. 1,1386 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 3555/89, mm. 164/6 o pow. 0,0020 ha, która powstała w wyniku podziału dz. Nr 164/2 o pow. 0,3204 ha stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 3555/89, 2. Dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb 14 - Tuszynek Majoracki oznaczonej na mapie dc. prawnych z projektem podziału nr 289-397/2011 zewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia 06.05.2011 r jako działka 252/1 o pow. 0,2049 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 252 o pow. 30,4600 ha dla której prowadzona jest KW nr 78069. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 5/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - tj. 28.12.2011 r. oraz według aktualnej wartości - zgodnie z art. 18 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) w zw. z art. 128 i nast. ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 20, oznaczonej na mapie dc. prawnych z projektem podziału nr 289-397/2011 zewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dnia 05.05.2011 r. i 06.05.2011 r. jako działka: a. 53/6 o pow. 0,0690 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 53/2 o pow. 4,3649 ha, dla której prowadzona jest KW nr 73390, b. 56/2 o pow. 0,0143 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 56 o pow.1,6944 ha, dla której prowadzona jest KW 37845, c. 58/2 o pow. 0,0073 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 58 o pow. 0,8157 ha - stan prawny nieruchomości regulowany postanowieniem spadkowym PS INS 9/93, d. 59/2 o pow. 0,0037 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 59 o pow. 0,4306 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41108, e. 60/2 o pow. 0,0032 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 60 o pow. 0,4378 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41108, f. 61/2 o pow. 0,0027 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 61 o pow. 0,4178 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41108, g. 62/2 o pow. 0,0025 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 62 o pow. 0,4236 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41108, h. 63/2 o pow. 0,0047 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 63 o pow. 0,8116 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00088896/3, i. 64/2 o pow. 0,0031 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 64 o pow. 0,4717 ha, dla której prowadzona jest KW 41067, j. 65/2 o pow. 0,0050 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 65 o pow. 1,0092 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41067, k. 66/2 o pow. 0,0109 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 66 o pow. 0,4495 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41067, l. 70/2 o pow. 0,0025 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 70 o pow. 0,2632 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00019705/4, m. 73/2 o pow. 0,0028 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 73 o pow.0,2521 ha dla, której prowadzona jest KW nr PT1P/00019705/4, n. 74/2 o pow.0,0112 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 74 o pow. 0,8184 ha dla, której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PT1P/00019705/4, o. 77/2 o pow. 0,0072 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 77 pow. 0,4405 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00019705/4, p. 78/2 o pow. 0,0015 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 78 o pow. 0,9973 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00019705/4, q. 103/1 o pow. 0,0022 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 103 o pow. 0,3168 ha, la której prowadzona jest KW nr 25586 ha, r. 104/1 o pow. 0,0021 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 104 o pow. 0,2926 ha - stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 2210/2005, s. 105/1 o pow. 0,0028 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 105 o pow. 0,3381 ha, dla której prowadzona jest KW nr 25586, t. 106/1 o pow. 0,0031 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 106 o pow. 0,3474 ha, dla której prowadzona jest KW nr 25586, u. 107/5 o pow. 0,0060 ha, która została wydzielona z dz. nr 107/1 o pow. 0,5296 ha, dla któej prowadzona jest KW nr PT1P/00056676/2, v. 108/3 o pow. 0,0034 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 108/2 o pow. 0,9725 ha - stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN 1706/2003, w. 109/1 o pow. 0,0089 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 109 o pow. 0,0776 ha, dla której prowadzona jest KW nr 41067, x. 110/1 o pow. 0,0268 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 110 o pow. 0,4784 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 41067, y. 113/1 pow. 0,0102 ha. która powstała w wyniku podziału. dz nr 113 pow. 0,2356 ha, z. 114/1 o pow, 0,0066 ha, która powstała w wyniku podziału z dz. nr 114 o pow.0,1149 ha - stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN.REP.A.I 9417/59, aa. 115/1 o pow. 0,0070 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 115 o pow. 0,0304 ha - stan prawny nieruchomości regulowany aktem notarialnym AN.REP.A.I 9417/59, bb. 119/1 o pow. 0,0080 ha, która powstała w wyniku podziału dz. nr 119 o pow. 0,2200 ha, cc. 120/1 o pow. 0,0020 ha, która powstała w wyniku podziału z. Nr 120 o pow. 0,0660 ha , dd. 102/3 o pow. 0,0078 ha, dla której prowadzona jest KW nr PT1P/00088962/7, ee. 101/7 o pow. 0,0257 ha, dla której prowadzona jest KW nr 37845, ff. 53/4 o pow. 0,0104 ha, dla której prowadzona jest KW PT1P/00032596/3, gg. 51/2 o pow. 0,0570 ha, stan prawny nieruchomości regulowany aktem własności ziemi G.7224/3/3/06.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy przedmiotowego postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lodzkiwschodni.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach