Przetargi.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe z kotłem dwufunkcyjnym wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w 31 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy-Miasta Stargard. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu „ Poprawa jakości powietrza , likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii ramach” przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy-Mista Stargard

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe z kotłem dwufunkcyjnym wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w 31 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy-Miasta Stargard. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu „ Poprawa jakości powietrza , likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii ramach” przez WFOŚiGW w Szczecinie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe z kotłem dwufunkcyjnym wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w 31 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy-Miasta Stargard. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu „ Poprawa jakości powietrza , likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii ramach” przez WFOŚiGW w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45350000-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną