Przetargi.pl
Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest (dostawa i montaż) wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym w zasobach własnych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wykonywaniem odczytów rocznych i dokonywaniem rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej 2. Szczegółowy zakres prac: I. Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym do lokali mieszkalnych i użytkowych przy ulicy: Ostrowskiej 5,5a,9,9a; Bolesława Śmiałego 14a,14b,14c,14d,16; Pocztowej 27b,27c,28 w Szczecinie w zakresie: a) Dostawa 845 szt. dwuczujnikowych, elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym; b) Montaż ww. urządzeń wraz z plombami na grzejnikach; c) sporządzenie wg. poniższego wzoru „protokołu wymiany” . II. Rozliczenie kosztów energii cieplnej, w 10-letnim okresie, tj. za okres grzewczy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2016, 2026/2027, zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostarczenia mediów i gospodarowania odpadami komunalnymi w budynkach zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” – załącznik nr 1 stanowiący integralną część specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51210000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach