Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych, realizowana w 5 częściach

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska 79
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  Grzybowska 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015760222
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych, realizowana w 5 częściach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych obejmujących:- magnesy prostokątne (6 wzorów) - 20 000 szt.,- magnesy okrągłe (5 wzorów) – 10 000 szt.,- cukierki pudrowe miętowe w puszkach metalowych - 3 500 szt., - długopisy metalowe z grawerunkiem laserowym – 4 000 szt., - znaczki typu buttons – 10 000 szt.- gumki chlebowe z nadrukiem – 1 000 szt.- naklejki na powierzchnie zewnętrzne – 2 000 szt. - ołówki drewniane - 5 000 szt.Wykonanie i dostawa breloków stalowych w kształcie Polski Walczącej w ilości 7 000 szt.Wykonanie i dostawa naszywek żakardowych podklejonych fizeliną (2 800 szt.) oraz podklejonych na rzepy (1 400 szt.).Wykonanie i dostawa kubków porcelitowych białych z nadrukiemWykonanie i dostawa czapek typu kubanki z nadrukiem w ilości 400 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach