Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce. 3.2. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na osiem części: 3.2.1. CZĘŚĆ NR 1 – „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu fundamentów, elewacji oraz pomieszczeń i instalacji w budynku na potrzeby 11 MBOT w Tarnowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu fundamentów, elewacji oraz wszystkich pomieszczeń i instalacji w budynku w Tarnowie. Określić maksymalną nośność stropów. Należy zaprojektować instalację oddymiania klatek schodowych i instalację czujek ppoż. W zakresie zamówienia jest wykonanie: • ekspertyzy technicznej, • projektu budowlanego, • przedmiarów robót, • kosztorysów inwestorskich, • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, • uzyskanie wymaganych prawe pozwoleń i decyzji administracyjnych. Parametry techniczne budynku:  powierzchnia użytkowa: ok. 3500 m2  konstrukcja murowana 3.2.2. CZĘŚĆ NR 2 – „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu systemu osuszania dynamicznego w budynkach magazynowych na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu systemu osuszania dynamicznego w budynkach magazynowych na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju. W zakresie zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego, • przedmiarów robót, • kosztorysów inwestorskich, • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3.2.3. CZĘŚĆ NR 3 – „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych instalacji ppoż. w budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce” Przedmiotem zamówienia dla części nr 3 jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych instalacji ppoż. Należy zaprojektować instalację oddymiania klatek schodowych i instalację czujek ppoż. W zakresie zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego, • przedmiarów robót, • kosztorysów inwestorskich, • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, • uzyskanie wymaganych prawe pozwoleń i decyzji administracyjnych. Parametry techniczne budynku nr 3:  rok budowy: 1986  powierzchnia użytkowa: ok. 3 729 m2  powierzchnia zabudowy: ok. 6 700 m2  kubatura: ok. 27 506 m3  budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony 3.2.4. CZĘŚĆ NR 4 – „Wykonanie instrukcji ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 4 jest wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z oceną zagrożenia wybuchem dla budynków w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. W zakresie zamówienia jest wykonanie: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego kompleksu wojskowego K-8109, która będzie zawierała dane wszystkich budynków dla których zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. wymagane jest opracowanie ww. instrukcji oraz wykonanie oceny zagrożenia wybuchem wskazanych budynków. • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – budynki nr: 3, 4, 5, 14, 20, 23, 24, 27, 28, 46, 47, 51, 52, 53, 54 • ocena zagrożenia wybuchem – budynek nr 20 Parametry techniczne budynku nr 3:  kubatura: ok. 620 m3  przeznaczenie: wartownia Parametry techniczne budynku nr 4:  kubatura: ok. 11570 m3  przeznaczenie: wielofunkcyjny Parametry techniczne budynku nr 5:  kubatura: ok. 2704 m3  przeznaczenie: magazyn broni Parametry techniczne budynku nr 14:  kubatura: ok. 1062 m3  przeznaczenie: inne obiekty ogólnowojskowe Parametry techniczne budynku nr 20:  kubatura: ok. 432 m3  przeznaczenie: MPS Parametry techniczne budynku nr 23:  kubatura: ok. 1223 m3  przeznaczenie: inne magazyny ogólnego przeznaczenia Parametry techniczne budynku nr 24:  kubatura: ok. 2808 m3  przeznaczenie: inne magazyny ogólnego przeznaczenia Parametry techniczne budynku nr 27:  kubatura: ok. 4956 m3  przeznaczenie: garaż Parametry techniczne budynku nr 28:  kubatura: ok. 4956 m3  przeznaczenie: garaż Parametry techniczne budynku nr 46:  kubatura: ok. 6043 m3  przeznaczenie: inne magazyny ogólnego przeznaczenia Parametry techniczne budynku nr 47:  kubatura: ok. 6043 m3  przeznaczenie: inne magazyny ogólnego przeznaczenia Parametry techniczne budynku nr 51:  kubatura: ok. 7709 m3  przeznaczenie: garaż Parametry techniczne budynku nr 52:  kubatura: ok. 7709 m3  przeznaczenie: garaż Parametry techniczne budynku nr 53:  kubatura: ok. 4127 m3  przeznaczenie: wielofunkcyjny Parametry techniczne budynku nr 54:  kubatura: ok. 5634 m3  przeznaczenie: wielofunkcyjny 3.2.5. CZĘŚĆ NR 5 – „Wykonanie instrukcji ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy” Przedmiotem zamówienia dla części nr 5 jest wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji oceny zagrożenia wybuchem dla kompleksów wojskowych użytkowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie. W zakresie zamówienia jest wykonanie: Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla kompleksów wojskowych, które będą zawierała dane wskazanych budynków w danym kompleksie, dla których zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. jest wymagane opracowanie ww. instrukcji. Aktualizacja istniejącej dokumentacji oceny zagrożenia wybuchem wskazanych budynków. • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: - Rząska ul. Krakowska 2, budynki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14,15, 16, - Kraków, ul. Miedziana 20, budynki nr: 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, - Kraków, ul. Ułanów 43, budynki nr: 19, 33, 35, 41, 51, 85 - Kraków, Wrocławska 82, budynki: 45, 49, 62, 64 - Kraków, Rakowicka 22, budynki: 2, 16, 25, 28, 71 – Plan Ewakuacji dla kompleksu • ocena zagrożenia wybuchem - Rząska ul. Krakowska 2, budynki nr: 12, 16, - Kraków, ul. Ułanów 43, budynki nr: 33, 87 - Kraków, ul. Wrocławska 115 Rząska, ul. Krakowska 2 Parametry techniczne budynku nr 1:  kubatura: ok. 27506 m3  przeznaczenie: sztabowo – biurowy, budynek ZL V Parametry techniczne budynku nr 2:  kubatura: ok. 27506 m3  przeznaczenie: koszarowy – magazyn, budynek ZL V Parametry techniczne budynku nr 3:  kubatura: ok. 27506 m3  przeznaczenie: koszarowy – magazyn, budynek ZL V Parametry techniczne budynku nr 4:  kubatura: ok. 1540 m3  przeznaczenie: biuro przepustek, LCN, PST, budynek ZL V Parametry techniczne budynku nr 5:  kubatura: ok. 11259 m3  przeznaczenie: sztabowo – biurowy, ambulatorium, budynek ZL V Parametry techniczne budynku nr 6:  kubatura: ok. 16808 m3  przeznaczenie: stołówka żołnierska, magazyny, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 7:  kubatura: ok. 6834 m3  przeznaczenie: kotłownia, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 10:  kubatura: ok. 11185 m3  przeznaczenie: garażowo – magazynowy, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 12:  kubatura: ok. 2842 m3  przeznaczenie: magazyn MPS, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 14:  kubatura: ok. 84 m3  przeznaczenie: kontenerowa stacja benzynowa, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 15:  kubatura: ok. 10588 m3  przeznaczenie: garaż, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 16:  kubatura: ok. 16303 m3  przeznaczenie: warsztatowo – magazynowy, budynek PM Kraków, ul. Miedziana 20 Parametry techniczne budynku nr 10:  kubatura: ok. 8286 m3  przeznaczenie: magazynowo – wielofunkcyjny, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 12:  kubatura: ok. 1996 m3  przeznaczenie: magazyn, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 15:  kubatura: ok. 2657 m3  przeznaczenie: kotłownia, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 17:  kubatura: ok. 2655 m3  przeznaczenie: garaż, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 18:  kubatura: ok. 3926 m3  przeznaczenie: garaż, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 19:  kubatura: ok. 2775 m3  przeznaczenie: warsztat, budynek PM  Parametry techniczne budynku nr 21:  kubatura: ok. 1962 m3  przeznaczenie: magazyn, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 22:  kubatura: ok. 2281 m3  przeznaczenie: biurowo – sztabowy, budynek ZL V Parametry techniczne budynku nr 23:  kubatura: ok. 4893 m3  przeznaczenie: techniczno - magazynowy, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 24:  kubatura: ok. 1503 m3  przeznaczenie: magazyn, budynek PM Kraków, Ułanów 43 Parametry techniczne budynku nr 19:  kubatura: ok. 2626 m3  przeznaczenie: magazyn żywnościowy, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 33:  kubatura: ok. 1438 m3  przeznaczenie: magazyn MPS, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 35:  kubatura: ok. 1485 m3  przeznaczenie: magazyn sprzętu, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 41:  kubatura: ok. 1099 m3  przeznaczenie: magazyn, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 51:  kubatura: ok. 2742 m3  przeznaczenie: stołówka żołnierska, budynek ZL I Parametry techniczne budynku nr 85:  kubatura: ok. 4124 m3  przeznaczenie: magazyn, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 87:  kubatura: ok. 246 m3  przeznaczenie: stacja benzynowa, budynek PM Kraków, Wrocławska 82 Parametry techniczne budynku nr 45:  kubatura: ok. 4037 m3  przeznaczenie: magazyn, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 49:  kubatura: ok. 6961 m3  przeznaczenie: biurowo-sztabowy, magazynowy, warsztatowy, budynek ZL IV Parametry techniczne budynku nr 62:  kubatura: ok. 4613 m3  przeznaczenie: stołówka żołnierska, budynek ZL I Parametry techniczne budynku nr 64:  kubatura: ok. 2486 m3  przeznaczenie: wymiennikownia, budynek PM Parametry techniczne budynku nr 115:  kubatura: ok. 86 m3  przeznaczenie: kontenerowa stacja paliw, budynek PM Kraków, Rakowicka 22 Parametry techniczne budynku nr 2:  kubatura: ok. 1922 m3  przeznaczenie: biurowo – sztabowy Parametry techniczne budynku nr 16:  kubatura: ok. 5924 m3  przeznaczenie: siłownie, szatnia, restauracje Parametry techniczne budynku nr 25:  kubatura: ok. 11 716 m3  przeznaczenie: basen, hala kortów Parametry techniczne budynku nr 28:  kubatura: ok. 14 677 m3  przeznaczenie: hala sportowa Parametry techniczne budynku nr 71:  kubatura: ok. 8965 m3  przeznaczenie: biurowo – sztabowy 3.2.6. CZĘŚĆ NR 6 – „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przyłączenia UPS w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce” Przedmiotem zamówienia dla części nr 6 jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przyłączenia UPS do istniejącej sieci. W zakresie zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego, • przedmiarów robót, • kosztorysów inwestorskich, • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Parametry techniczne budynku:  rok budowy: 1985  powierzchnia zabudowy: ok. 1 600 m2 kubatura: ok. 27 506 m3  budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony 3.2.7. CZĘŚĆ NR 7 – „Wykonanie procedury legalizacji urządzenia treningowego do skoków spadochronowych w zakresie WDT w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 7 jest wykonanie dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyzy, instrukcji, oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojskowym Dozorem Technicznym istniejącego urządzenia treningowego do skoków spadochronowych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45, w Krakowie. A. Celem objęcia urządzenia treningowego do skoków spadochronowych, tj. istniejącego urządzenia treningowego do skoków spadochronowych, dozorem technicznym Wykonawca przedmiotu zamówienia wykona dokumentację określoną, o której mowa w § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1679) i uzgodni skutecznie sporządzoną dokumentację z Wojskowy Dozorem Technicznym (najbliższa Delegatura dla przedmiotowej sprawy - Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie, przy ul. Ułanów 43). W związku z powyższym, Wykonawca przedmiotu zamówienia wykona: a) przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu, w tym określeniu materiałów z jakiego wykonano urządzenie, pomiar elementów, określenie przekrojów elementów, określenie istniejących połączeń rozłącznych, badania nieniszczące spoin, badania fundamentów – zakres inwentaryzacji części budowlanej powinien pozwolić Wykonawcy posiadającemu uprawnienia budowlane na sporządzenie protokołu odbioru części budowlanej, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1679), b) sporządzenie instrukcji eksploatacji wg § 8 ww. rozporządzenia, o której mowa w § 5 ust.2 pkt 11 rozporządzenia, c) wydanie opinii czy istniejące, zinwentaryzowane urządzenie spełnia parametry uzyskane w wyniku obliczeń oraz czy spełnia przepisy BHP min. w zakresie przejść i dojść do urządzenia, a także określenie zakresu przebudowy, dostosowania do obowiązującego stanu pranego, d) zatwierdzenie przez WDT, po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji odtworzeniowej w ośmiu egzemplarzach, e) oznaczenie urządzenia tabliczką zastępczą z danymi, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia, f) sporządzenia opisu technicznego, o którym mowa w § 12 ww. rozporządzenia. B. W celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację powyższego urządzenia treningowego do skoków spadochronowych Wykonawca przedmiotu zamówienia wykona dokumentację, która po uzgodnieniu z WDT zostanie przedłożona do Zamawiającego. Dokumentację Wykonawca wykona w ośmiu egzemplarzach: Dokumentację określoną w Rozdziale 2 Dokumentacja, Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1679) z potwierdzeniem jej uzgodnienia z WDT. C. Wykonawca dokumentacji wystawi dokument poświadczający, że urządzenie to zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi oraz, że zostało zbadane pod względem zgodności z tą dokumentacją i tymi warunkami. D. Wykonawca dokumentacji sporządzi w języku polskim osiem kompletów instrukcji eksploatacji: Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1679), Zakres powyższej instrukcji winien być adekwatny co do zastosowanych w nim zespołów i podzespołów technicznych. E. Wykonawca przedmiotu zamówienia dokona: Inwentaryzacji istniejącego stanu technicznego urządzenia treningowego, dokona obliczeń konstrukcyjnych celem sprawdzenia obiektu pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i jego użytkowania, określi i wskaże ewentualne konieczne prace naprawcze i konserwacyjne celem dostosowania obiektu do obecnych wymagań technicznych. 3.2.8. CZĘŚĆ NR 8 – „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu kuchni w budynku stołówki na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 8 jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń kuchni w budynku stołówki na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie. W zakresie zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego, • przedmiarów robót, • kosztorysów inwestorskich, • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, • uzyskanie wymaganych prawe pozwoleń i decyzji administracyjnych. Parametry techniczne budynku:  powierzchnia użytkowa: ok. 847 m2  rok budowy: 1959  kubatura: 4613 m3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części od nr 1 do nr 8, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do UMOWY tj. Specyfikacji Przedmiotu Umowy, odpowiedniej dla każdej części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty: a) Standardowy formularz jednolitego oświadczenia, odpowiedni dla danej części (zał. nr 6); b) „Formularz cenowy”, odpowiedni dla danej części (zał. nr 7); c) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. d) Pełnomocnictwo złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy. e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); f) oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu- jeżeli wadium jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach