Przetargi.pl
WYKONANIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNO – ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKOW W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA UL. RATUSZOWEJ – II ETAP MODERNIZACJI KOMUNIKACYJNEJ W CENTRUM MIASTA W ŻAGANIU”

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 771 040 , fax. 684 771 017
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 684 771 040, fax. 684 771 017
  REGON: 52679400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://urzadmiasta.zagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNO – ARCHITEKTONICZNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKOW W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA UL. RATUSZOWEJ – II ETAP MODERNIZACJI KOMUNIKACYJNEJ W CENTRUM MIASTA W ŻAGANIU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ratunkowych archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych, w związku z ujawnieniem korony murów i fragmentarycznie zachowanych posadzek pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowej- II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”. Zakres przewidywanych prac obejmuje: Kompleksową obsługę archeologiczną i konserwatorską oraz przeprowadzenie badań archeologiczno- architektonicznych na części działki nr 984 (poglądowa mapa w załączeniu) wraz ze sporządzeniem dokumentacji. Roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie terenu badań oraz zasypanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351914-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach