Przetargi.pl
Wycinka, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (54) 414 40 00 , fax. (54) 414 42 57
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (54) 414 40 00, fax. (54) 414 42 57
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nasadzenia oraz pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek w ramach zadania: „Niebieska i zielona infrastruktura miasta” 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem prace ujęte w dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę EKELEKTYKA Katarzyna Dębowska Trąbin-Wieś 26A87-522 Ostrowite. Planowane prace obejmują: - wycinkę drzew suchych bądź martwych, - nasadzenia drzew w pasach drogowych na terenie miasta Włocławek - pielęgnację nasadzonych drzew w okresie gwarancyjnym. Dostarczone rośliny powinny być zgodne z aktualną normą PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego ZSzP ( Związek Szkółkarzy Polskich) 1.2.Lokalizacja inwestycji: Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie miasta Włocławek: - ul. Bracka, obręb Włocławek KM 85; (16 szt. Paul's Scarlet’ Gług pośredni) - ul. Chopina, obręb Włocławek KM 110; (7szt.Pyrus Calleryana ‘Chanticleer’ Grusza dobnoowocowa - ul, Wiejska , obręb Włocławek KM72/2; (5 szt. Paul's Scarlet’ Gług pośredni - ul. Okrężna, obręb Włocławek KM 84; (10szt. Pyrus Calleryana ‘Chanticleer’ Grusza dobnoowocowa) - ul. Okrzei, obręb Włocławek KM 42;( 31szt. Platanus orientalis ‘Minaret’ Platan wschodni) - ul. Promienna, obręb Włocławek KM30; (30szt. Quercus palustris Dąb błotny) - ul. Prusa, obręb Włocławek KM72/2; (12 szt. Paul's Scarlet’ Gług pośredni) UWAGA: a) Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku materiału roślinnego: ⎯ Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ⎯ rozładunek materiału roślinnego polega na wypakowaniu roślin oraz rozłożeniu ich w sposób pozwalający na jego ocenę pod względem jakościowym i ilościowym, ⎯ w przypadku uszkodzenia roślin w czasie transportu lub rozładunku, Wykonawca dostarczy niezwłocznie nowy materiał. b) Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za żywotność nowo nasadzonych drzew oraz ewentualne konsekwencje w przypadkach ich uschnięcia w trakcie trwania przyjętego okresu ich pielęgnacji. W razie obumarcia któregoś z posadzonych drzew należy je zastąpić w najbliższym sezonie agrotechnicznym nowym egzemplarzem tego samego gatunku i wysokości uwzględniającej potencjalny przyrost drzew wynikający z upływu czasu od momentu nasadzeń. 2) Dodatkowe wymagania: Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego • Materiał roślinny będący przedmiotem zamówienia musi charakteryzować się: − czystością odmianową; − uformowaniem zgodnie z charakterystycznymi dla gatunku i odmiany wysokością, szerokością, pokrojem i długością pędów; − równomiernym rozkrzewieniem i rozgałęzieniem; − dobrze wykształconym systemem korzeniowym; − odpowiednimi proporcjami między pniem, koroną a bryłą korzeniową; − dobrym stanem zdrowia; − brakiem uszkodzeń mechanicznych; − brakiem objawów niewłaściwie prowadzonego nawożenia i zabiegów agrotechnicznych. • Wady niedopuszczalne: − uszkodzenia mechaniczne roślin; − ślady po świeżych cięciach; − odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; − ślady żerowania szkodników; − oznaki chorobowe; − zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; − martwice i pęknięcia kory; − uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; − dwupędowe korony drzew formy piennej; − uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; − źle zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką; − występowanie słabych rozwidleń w koronie. Zabiegi pielęgnacyjne Nasadzenia należy objąć pielęgnacją w okresie 36 miesięcy gwarancji i rękojmi. Bieg okresu gwarancji, rękojmi i pielęgnacji dla roślin wymienionych w ramach gwarancji rozpoczyna się od odbioru przez Zamawiającego materiału roślinnego i trwa przez okres gwarancji. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: − podlewaniu w zależności od potrzeb, − odchwaszczaniu, − nawożeniu − cieciach pielęgnacyjnych, − ochronie przed szkodnikami i chorobami, − dosadzaniu wypadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach