Przetargi.pl
Wycinka suchych, chorych drzew, okrzesywanie drzew, podkrzesywanie drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Ubliku.

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48222345927, , fax. +48226286075
 • Data zamieszczenia: 2020-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222345927, , fax. +48226286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www..zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka suchych, chorych drzew, okrzesywanie drzew, podkrzesywanie drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Ubliku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wycinka suchych, chorych drzew, okrzesywanie drzew, podkrzesywanie drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Ubliku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach