Przetargi.pl
WRO.WOP.260.36.2021.JG Usługi społeczne - ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Mińska 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WRO.WOP.260.36.2021.JG Usługi społeczne - ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Małkowice, Sadków, Wilczków, Żerniki Wielkie, Żórawina, Ołtaszyn – Wysoka, Jugowiec, Żar, CieszyceUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Bożeń, Gryżyce, Moczydlnica Klasztorna, Pogalewo Małe, Łososiowice, Zakrzewo, DobroszyceUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Ciepłowody, Stary Henryków, Henryków, Lipa, Czerńczyce, Bobolice, Stolec, Stolec, StarczówUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Wirki 10, Szczepanów, Uciechów, Roztocznik, Tworzyjanów, WiśniowaUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Siedlimowice, Graniczna, Śródmieście nr 3, PietrzykówUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Gniewomirowice, Pątnów Legnicki, Groble, Raszówka, Rudna, Tymowa, Lasowice 54, Dzierżkowice 20, RynarciceUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Wągrodno, Stary Jawor, Lipa, Stare Rochowice, Tyńczyk Legnicki, GorzanowiceUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Jaczków, Jelenia Góra ul. Goduszyńska, 23 NE, 60 Strupice, KochanówUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Niwnice, Nowa Wieś Grodziska, Obręb IV (Płakowice), Wojcieszów, Dobków, Oleszna PodgórskaUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Księginice (Sulisławice),Świniary, Działosza, Krościna Mała, Pawłów Trzebnicki, Ligota Strupińska, Tarnowiec, BrzostowoUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Gorzuchów, Starków 20, Piszkowice, Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Jaszkowa DolnaUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Idzików, Trzebieszowice, Nowa Ruda, Ścinawka Średnia, ŁagiewnikiUsługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Komorniki, Sieroszowice, Obiszów, Pęcław, Pęcław, Droglowice – Mileszyn, Przemków, Obręb 3, Niechlów (Klimontów), Jakubów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach