Przetargi.pl
Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki w ramach projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza. Projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 734 79 03, , fax. 22 734 79 08
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
  3 Maja 57
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 734 79 03, , fax. 22 734 79 08
  REGON: 14017017900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-bp.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki w ramach projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza. Projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji z wielopoziomową akceptacją wydarzeń dla wybranych placówek bibliotecznych (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu, 5) Internetowa rejestracja z elektronicznym obiegiem informacji, 6) Wideorelacje z wydarzeń kulturalnych w bibliotekach, 7) Internetowa baza archiwalnych księgozbiorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 2 - Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Wypożyczanie e-booków, 5) Internetowa rejestracja z elektronicznym obiegiem informacji 6) Internetowa baza archiwalnych księgozbiorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 3 - Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Wypożyczanie e-booków, 5) Internetowa rejestracja z elektronicznym obiegiem informacji 6) Internetowa baza archiwalnych księgozbiorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 4 - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rezerwacja zbiorów bibliotecznych on-line, 4) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 5) Katalog on-line z personalizacja konta 6) Zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów z elektronicznym obiegiem informacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 5 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Wypożyczanie e-booków, 5) Rezerwacja zbiorów bibliotecznych on-line, 6) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 7) Internetowa rejestracja z elektronicznym obiegiem informacji 8) Katalog on-line z personalizacja konta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 6 - Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Wypożyczanie e-booków, 5) Wideorelacje z wydarzeń kulturalnych w bibliotekach / streaming 6) Korepetycje on-line / streaming z funkcją chat on-line 7) Katalog on-line z personalizacja konta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 7 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Rezerwacja zbiorów bibliotecznych on-line, 5) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 6) Zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów z elektronicznym obiegiem informacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zadanie 8 - Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Rezerwacja zbiorów bibliotecznych on-line, 5) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 6) Zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów z elektronicznym obiegiem informacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 9 - Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Rezerwacja zbiorów bibliotecznych on-line, 5) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 6) Zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów z elektronicznym obiegiem informacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 10 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek, 4) Rezerwacja zbiorów bibliotecznych on-line, 5) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 6) Zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów z elektronicznym obiegiem informacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 11- Miejska Biblioteka w Łomiankach Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Wypożyczanie e-booków, 4) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 5) Katalog on-line z personalizacja konta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 12- Biblioteka Publiczna Gminy Leszno Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu 4) Zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów z elektronicznym obiegiem informacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie 13- Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego Ogólny zakres zamówienia: 1. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnego portalu bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającego: 1) Platformę merytoryczną współpracy bibliotekarzy, 2) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 3) Chat on-line dla bibliotekarzy, 4) Forum dla bibliotekarzy z możliwością udostępniania dokumentów, 2. Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie wspólnej aplikacji mobilnej na potrzeby wdrożenia e-usług zawierającej: - kalendarzem wydarzeń z możliwością rezerwacji miejsc (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), - funkcję informacyjną tj. będzie można uzyskać informację o każdej z bibliotek biorących udział w zamówieniu (Adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe) z możliwością przekierowania na strony internetowe poszczególnych placówek. Aplikacja dostępna dla systemów Android i IOS. 3. Zaprojektowanie, budowę, wdrożenie i modernizacje strony internetowej na potrzeby wdrożenia e-usług dla biblioteki pracującej w Systemie Sowa 2 SQL zawierającej: 1) Kalendarz wydarzeń bibliotecznych z elektronicznym obiegiem informacji (wspólny dla portalu, aplikacji, stron internetowych poszczególnych bibliotek), 2) Chat on-line z bibliotekarzem, 3) Wypożyczanie e-booków, 4) Korepetycje on-line / streaming z funkcją chat on-line Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt IX.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 3.1.1 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3.1.2 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 3.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 10 1240 6348 1111 0010 8217 8902 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą. 3.3 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 3.4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt IX.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 3.5 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ (jeżeli dotyczy) …...” oznaczenie sprawy: ……………….. 3.6 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt IX.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 3.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1, 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;– zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3. 3)zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) 4) pełnomocnictwa - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy), 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) Pozostałe dokumenty – wykaz robót wraz z poświadczeniem należytego ich wykonania, oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, ZUS, US składane są przez Wykonawcę najwyżej ocenionego w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG) składa Wykonawca najwyżej oceniony w rankingu ofert, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wskaże dostępność tego dokumentu, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnopolskiej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument. 8) dowód wniesienia wadium W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach