Przetargi.pl
“Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”.

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Witosa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 291 21 96 , fax. 12 291 21 96
 • Data zamieszczenia: 2021-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Witosa 4
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 12 291 21 96, fax. 12 291 21 96
  REGON: 36735810200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp6skawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  “Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ulicy Witosa 4. w Skawinie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.: 1) powierzchnia ogólna budynku – 5776,42m2 2) powierzchnia użytkowa pomieszczeń szkoły – 3479,04m2 3) powierzchnia placów wewnętrznych (podwórka) – 511,0m2 4) powierzchnia okien – 1000,0m2 5) powierzchnia posadzek (terakotowe w ubikacjach) – 310,0m2 6) powierzchnia konstrukcji metalowych na sali gimnastycznej i na pasażach 7) wymiary sal: – 28m x 18m x 12m; 8) wymiary pasaży: – 40m x 4m x 5m oraz 20m x 4m x 5m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach