Przetargi.pl
„Utrzymanie czystości w budynkach Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku w roku szkolnym 2021/2022 ”

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku ogłasza przetarg

 • Adres: 12-160 Wielbark, Kopernika
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6218433 , fax. 89 6218433
 • Data zamieszczenia: 2021-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  Kopernika 10
  12-160 Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6218433, fax. 89 6218433
  REGON: 28022250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spwielbark.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie czystości w budynkach Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku w roku szkolnym 2021/2022 ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania 3 budynków szkoły i terenu przyległego przez rok w czasie pracy szkoły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach