Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w budynkach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka

MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296795433
 • Data zamieszczenia: 2022-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA
  ul. 3-go Maja 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296795433
  REGON: 550667860
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowmaz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynkach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości w budynkach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka.2. W ramach umowy Wykonawca będzie realizował następujące zadania:1) opróżnianie i mycie pojemników na śmieci;2) wymiana worków na śmieci;3) zamiatanie ręczne, odkurzanie i zmywanie podłóg;4) odkurzanie wykładzin dywanowych;5) wycieranie kurzu z blatów biurek, stołów i parapetów;6) polerowanie blatów mebli, odkurzanie tapicerki meblowej;7) czyszczenie gniazdek, włączników itp.;8) czyszczenie oznakowania, kaloryferów, tablic, napisów itp.;9) obustronne mycie okien metodą tradycyjną;10) mycie glazury, drzwi, usuwanie kurzu z lodówek, szafek;11) czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych;12) czyszczenie luster;13) utrzymanie w należytym stanie roślin, które są w budynku;14) uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego, kostek WC itp.;15) usuwanie osadu i kamienia z urządzeń sanitarnych;16) inne, uzgadniane na bieżąco pomiędzy Stronami.3. Wykaz budynków do utrzymania czystości:1) budynek Ratusza, ul. 3 Maja 66;2) Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7;3) budynek Jatek, ul. Pocztowa 12;4) budynek przy ul. Chopina 2B;5) budynek przy ul. Partyzantów 7A;6) budynek przy ul. 3 Maja 57;7) inne budynki, uzgadniane na bieżąco pomiędzy Stronami.4. Szczegółowy opis prac oraz prawa i obowiązki Wykonawcy określone są w projektowanych postanowieniach umowy.5. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach