Przetargi.pl
Uszycie i dostawa promocyjnych koszulek Gminy Września

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  Ratuszowa 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258069
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszycie i dostawa promocyjnych koszulek Gminy Września
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest uszycie 11.000 sztuk koszulek t-shirt wraz z nadrukiem wg załączonego wzoru kroju i kolorystyki. Przedmiot zamówienia obejmuje: uszycie koszulek, wykonanie nadruku i dostawę do siedziby Zamawiającego koszulek w rozmiarach i ilościach: S – 1950 szt, M – 2200 szt, L – 3200 szt, XL – 2350 szt., XXL – 550 szt. oraz rozmiar dziecięcy L – 750 szt..2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (koszulki): • dzianina bawełniana: bawełna czesana o gramaturze: min. 170 g/cm², ściągacz (lamówka) z domieszką lycry, • prosty fason, • wzmacniające listwy na karku i ramionach, • wzmacniane przeszycie dołu koszulki (przykładowe zdjęcia wykończenia w załączniku), • wszyte metki: określające sposób użytkowania i prania, metka na karku określająca rozmiar koszulki i producenta, • podwójne szwy boczne wykończeniowe łączone overlockiem 4 i 5 nitkowym, nici o parametrach nie gorszych niż Nici Amann Serafil lub równoważne, • zastosowane kolory:- koszulka i lamówka kolor - CZARNY- zadruk metodą sitodruku zgodnie z projektem w kolorach: biały - PANTONE WHITE, zieleń – PANTONE 374, ciemna zieleń – PANTONE 368, żółty – PANTONE 102 zgodnie z załącznikami graficznymi- nadruk logo Wrześni, na rękawku poziomo nad lamówką.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18331000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi polegające na uszyciu koszulek z nadrukiem o wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000 złotych brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach