Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Mrowiny

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8522333, 8522493 , fax. 746 404 390
 • Data zamieszczenia: 2021-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Świdnica
  ul. Sikorskiego 11
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8522333, 8522493, fax. 746 404 390
  REGON: 93102410300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Skarb Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Mrowiny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej w lesnictwie Mrowiny, polegające na pozyskaniu i zrywce drewna, ochronie lasu, ochronie przeciwpożarowej i hodowli lasu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach