Przetargi.pl
Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, Witolda Antesa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 214 83 01 , fax. 32 214 83 02
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
  Witolda Antesa 11
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 32 214 83 01, fax. 32 214 83 02
  REGON: 27658125300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.pszczyna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach