Przetargi.pl
USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ GMINY LUBIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.02.2021 R. - 31.01.2022 R.

Gmina Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, Księcia Ludwika I
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 8403100 , fax. (76) 8403140
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubin
  Księcia Ludwika I 3
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 8403100, fax. (76) 8403140
  REGON: 39064754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, https://ug-lubin.ezamawiajacy.pl, bipug.lubin.pl - nowy BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA RZECZ GMINY LUBIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 01.02.2021 R. - 31.01.2022 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe na rzecz Gminy Lubin w okresie 01.02.2021-31.01.2022. Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania: Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubin, Zadanie 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Lubin, Zadanie 3 - Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin, Zadanie 4 - Ubezpieczenie NNW uczestników imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Lubin Szczegółowy opis zamówienia w zakresie poszczególnych zadań zawiera załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach