Przetargi.pl
usługi rolnicze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 856-06-10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
  Fredry 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 856-06-10, , fax. -
  REGON: 36784953800120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi rolnicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi rolnicze polegające na: skoszeniu traw, chwastów oraz wycince krzaków i samosiewów, zezrębkowaniu odpadów drzewnych i rozrzuceniu powstałej biomasy oraz wykonaniu oprysku chemicznego zwalczającego chwasty na zabudowanych i niezagospodarowanych gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu. część 1: wykonanie usługi rolniczej na terenie powiatów: grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, poznańskiego, szamotulskiego. część 2: wykonanie usługi rolniczej na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, konińskiego, słupeckiego, wrzesińskiego. część 3: wykonanie usługi rolniczej na terenie powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, złotowskiego. część 4: wykonanie usługi rolniczej na terenie powiatów: jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego. część 5: wykonanie usługi rolniczej na terenie powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, średzkiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach