Przetargi.pl
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ALWERNIA”

Centrum Usług Społecznych w Alwerni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Społecznych w Alwerni
  ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  REGON: 388663398
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI PSYCHOLOGICZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ALWERNIA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłychPrzedmiotem zamówienia jest poradnictwo psychologiczne świadczone dla uczestników projektu w tym dzieci oraz osób dorosłych. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego bądź w uzasadnionych wypadkach w miejscu zamieszkania uczestnika. Usługa realizowana będzie w ilości do 300 godzin.Terapia dla ofiar przemocy i sprawców przemocyPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej terapii osób dotkniętych przemocą lub sprawców przemocy, w tym osób niepełnosprawnych. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego bądź w uzasadnionych wypadkach w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie Gminy Alwernia. Usługa realizowana będzie w ilości do 150 godzin.Terapia indywidualna i rodzinnaPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego bądź w uzasadnionych wypadkach w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie Gminy Alwernia. Usługa realizowana będzie w ilości do 500 godzin.Terapia uzależnieńPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych, w tym osób niepełnosprawnych. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego bądźw uzasadnionych wypadkach w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie Gminy Alwernia. Usługa realizowana będzie w ilości do 100 godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach