Przetargi.pl
Usługi prania, maglowania i dezynfekcji

Zakład Karny w Przytułach Starych ogłasza przetarg

 • Adres: 07411 Rzekuń, Przytuły Stare
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 764 42 22 , fax. 29 764 89 29
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Przytułach Starych
  Przytuły Stare
  07411 Rzekuń, woj. mazowieckie
  tel. 29 764 42 22, fax. 29 764 89 29
  REGON: 14628308000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi prania, maglowania i dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Lp Nazwa przedmiotu Kod CPV Ilość szacunkowa w kg 1 Prześcieradło 98310000-9 48 600,00 2 Poszewka na poduszkę 98310000-9 5 400,00 3 Ręcznik 98310000-9 38 880,00 4 Ścierka 98310000-9 12 960,00 5 Piżama bluza 98310000-9 2 160,00 6 Piżama spodnie 98310000-9 1 800,00 7 Koszula 98310000-9 1 728,00 8 Bluza więzienna 98310000-9 3 168,00 9 Spodnie więzienne 98310000-9 3 096,00 10 Bluza kucharska 98310000-9 3 240,00 11 Spodnie kucharskie 98310000-9 2 880,00 12 Fartuch 98310000-9 1 815,00 13 Kurtka więzienna 98310000-9 4 536,00 14 Koc 98310000-9 21 900,00 15 Koszulka gimnastyczna 98310000-9 562,00 Część 2 Materiał pochodzący z izby chorych – traktowany jako materiał skażony 1 Koc 98310000-9 2 200,00 2 Pokrowiec na materac 98310000-9 345,00 3 Ręcznik 98310000-9 260,00 4 Parawan 98310000-9 345,00 5 Fartuch 98310000-9 302,00 6 Mop 98310000-9 360,00 7 Poduszka 98310000-9 525,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach