Przetargi.pl
USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ NAD SERWISAMI STRON WWW ORAZ SERWISAMI INTERNETOWYMI ZAMAWIAJĄCEGO.

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-739 Warszawa, Wałbrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22) 3804990 , fax. +48(22) 3804991
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
  Wałbrzyska 3/5
  02-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22) 3804990, fax. +48(22) 3804991
  REGON: 36746732800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://fina.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ NAD SERWISAMI STRON WWW ORAZ SERWISAMI INTERNETOWYMI ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi opieki serwisowej nad serwisami stron www oraz serwisami internetowymi Zamawiającego. Zamówienie składa się z sześciu części (zadań): 1) Utrzymanie i rozwój serwisu NINATEKA wraz z rozwiązaniami zależnymi, 2) Świadczenie usług wsparcia technicznego i programistycznego na potrzeby Systemu CK, 3) Modernizacja techniczna i support strony internetowej repozytorium.fn.org.pl do dnia 31.03.2020 r. 4) Usługa opieki serwisowej nad serwerami stron www oraz serwisami internetowymi FINA, 5) Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu iPSB/PPB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach