Przetargi.pl
Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-175 Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W GDAŃSKU
  ul. Lawendowe Wzgórze 5
  80-175 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 385438809
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia (terenów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk w: Szkole Podstawowej nr 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5 w Gdańsku (szacowana ilość roboczogodzin w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosi: 6600) oraz w Przedszkolu Nr 6, ul. Dulin’a 8 w Gdańsku (szacowana ilość roboczogodzin w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosi: 3608) w dni pracujące w godz. 22.00 – 6.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta, polegających na:1) bezpośredniej ochronie fizycznej:obiektów wraz z bezpośrednio przyległym terenem, tj.• Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5 w Gdańsku,• Przedszkola Nr 6 ul. Dulin’a 8 w Gdańsku,• zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią,• placów zabaw na terenie placówek,osób uprawnionych do przebywania na terenie ochranianych obiektów,mienia Zamawiającego oraz mienia osób trzecich, za które Zamawiający jest odpowiedzialny, a które znajduje się na terenie ochranianych Obiektów.2) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zamawiającego3) monitorowanie obrazów z lokalnych systemów telewizji obiektowej (CCTV)4) ochronie doraźnej przez samochodowe Grupy Interwencyjne Wykonawcy5) realizacji usług portierskich6) stałym nadzorze i obsłudze systemu SSP oraz SSWiNSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach