Przetargi.pl
Usługa w zakresie ochrony obiektów Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie

ZESPÓŁ WOLSKICH PLACÓWEK EDUKACJI KULTURALNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 01-442 Warszawa, Jana Brożka 1a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ WOLSKICH PLACÓWEK EDUKACJI KULTURALNEJ
  Jana Brożka 1a
  01-442 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 016119504
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie ochrony obiektów Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ochrony obiektów Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach