Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 786 09 70
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 786 09 70
  REGON: 22033761000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sisk-siechnice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spóka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości pomieszczeń w budynku biurowym przy ulicy Jana Pawła II nr 12 w Siechnicach należącym do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi 2710,18 metrów kwadratowych. Szczegółowy zakres prac zawierają załączniki: Szczegółowy zakres przedmiotowo-rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach