Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu

Centrum Kulturalno-Kogresowe Jordanki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, al. Solidarności
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 643 19-20 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kulturalno-Kogresowe Jordanki Sp. z o.o.
  al. Solidarności 1-3
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 643 19-20, fax. -
  REGON: 34143143400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanki.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu wykonywania zadań publicznych – spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach