Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości i dezynfekcji w budynkach Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Sąd Rejonowy w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Reymonta 12/14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (46) 834 49 02 , fax. 046 811 22 91
 • Data zamieszczenia: 2022-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Skierniewicach
  Reymonta 12/14
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. (46) 834 49 02, fax. 046 811 22 91
  REGON: 000323335
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości i dezynfekcji w budynkach Sądu Rejonowego w Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiot zamówienia:a) sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, toalet, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń archiwum, pomieszczeń gospodarczych i magazynowych, pomieszczeń aresztu, wejścia głównego oraz wejść przy zastosowaniu środków czystości i sprzętu wykonawcy, wraz z uzupełnianiem dozowników w toaletach w mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy, które zapewnia Zamawiający.b) dezynfekcja powierzchni płaskich poprzez zmycie ich dedykowanym płynem do dezynfekcji. Dezynfekcja obejmuje pokoje, korytarze, sale rozpraw, BOI, Biuro Podawcze, Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, toalety, stanowisko ochrony, pomieszczenia spotkań z podopiecznymi, areszt. W zakresie dezynfekcji jest zmywanie stołów, blatów, ławek, biurek, urządzeń biurowych, zlewów z bateriami, innego wyposażenia toalet (dotykanych przez użytkowników), poręczy, klamek, przeszkleń (zabezpieczeń) ochronnych i miejsc narażonych na częsty dotyk interesantów, pracowników. Uzupełnianie płynu do dezynfekcji rąk w podajnikach automatycznych lub podajnikach grawitacyjnych. Preparaty do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający. Płyn do dezynfekcji powierzchni zapewnia Wykonawcac) dezynfekcja podłóg zmywanych na mokro. Dezynfekcja powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami Producenta środka. Płyn do dezynfekcji zapewnia Wykonawca. d) mycie okien wewnętrznych i zewnętrznych, żaluzji oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych ,e) pranie wykładzin dywanowych i dywanów, mebli tapicerowanych, foteli,f) powiadamianie ochrony o zakończeniu świadczenia usługi w celu zamknięcia budynku Sądu przez grupę interwencyjną,g) zakręcanie dopływu wody zimnej i ciepłej po zakończeniu świadczenia usługi danego dnia.- w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14,- w budynku Sądu przy ul. Kozietulskiego 3 (Ośrodek Kuratorski);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach