Przetargi.pl
Usługa sterylizacji narzędzi medycznych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, 1-go Maja 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
  1-go Maja 9
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 000308270
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sterylizacji narzędzi medycznych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, dostawa sterylnych pakietów w szczególności:1) usługa wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu,2) usługa mycia i dezynfekcji właściwej, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania w zestawy zgodnie z wykazami dostarczonymi przez Zamawiającego, pakowania oraz znakowania pakietów w celu pełnej identyfikacji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego parą wodną pod ciśnieniem w temperaturach 134 ºC i 121 ºC,3) usługa mycia i dezynfekcji, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania w zestawy zgodnie z wykazami dostarczonymi przez Zamawiającego, pakowania oraz znakowania w celu pełnej identyfikacji i sterylizacji sprzętu medycznego za pomocą tlenku etylenu a także za pomocą sterylizacji plazmowej (sterylizacja niskotemperaturowa),4) usługa składania, pakowania oraz znakowania pakietów w celu pełnej identyfikacji i sterylizacji bielizny operacyjnej,5) usługa mycia i dezynfekcji, przeglądu, pielęgnacji, konserwacji, kompletowania, pakowania i znakowania sprzętu medycznego oraz obuwia operacyjnego zapewniająca wysoki poziom czystości mikrobiologicznej6) usługę pakowania i znakowania pakietów w celu pełnej identyfikacji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,7) usługa mycia, dezynfekcji i sterylizacji powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami wytwórcy materiałów oraz z zachowaniem odpowiedniej, jakości potwierdzonej certyfikatem ISO 9001,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85112000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach