Przetargi.pl
Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
  ul. Jankowicka 41B
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  REGON: 271505543
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego - dzielnica Ochojec i GolejówPrzedmiotem zamówienia jest usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego - dzielnica Maroko Nowiny oraz Niedobczyce IIPrzedmiotem zamówienia jest usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego - dzielnica Niedobczyce i PopielówPrzedmiotem zamówienia jest usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego - dzielnica Kamień i GrabowniaPrzedmiotem zamówienia jest usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego - dzielnica Wielopole i Rybnicka Kuźnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach