Przetargi.pl
Usługa serwisowa systemu do elektronolitografii Vistec SB251#130

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-919 Warszawa, Wólczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8353041 w. 407 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  Wólczyńska 133
  01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8353041 w. 407, fax. -
  REGON: 00003902500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itme.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Sieci

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisowa systemu do elektronolitografii Vistec SB251#130
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa systemu do elektronolitografii Vistec SB251#130. Przedmiot umowy obejmuje serwis, konserwację urządzenia oraz przeglądy okresowe przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach