Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: 1) CZĘŚĆ 1. dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 2 szt. serwerów wirtualizacyjnych o identycznej konfiguracji, dostosowanych do zamocowania w szafie montażowej; 2) CZĘŚĆ 2. dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 2 szt. licencji serwerowych oraz 100 szt. licencji klienckich.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela "Montera"
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 735 180 , fax. 226 735 180
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
  al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 735 180, fax. 226 735 180
  REGON: 10156326000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wichir

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) CZĘŚĆ 1. dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 2 szt. serwerów wirtualizacyjnych o identycznej konfiguracji, dostosowanych do zamocowania w szafie montażowej; 2) CZĘŚĆ 2. dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 2 szt. licencji serwerowych oraz 100 szt. licencji klienckich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) CZĘŚĆ 1. dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 2 szt. serwerów wirtualizacyjnych o identycznej konfiguracji, dostosowanych do zamocowania w szafie montażowej; 2) CZĘŚĆ 2. dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 2 szt. licencji serwerowych oraz 100 szt. licencji klienckich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach