Przetargi.pl
Usługa prania bielizny szpitalnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 14-530 Frombork, ul. Sanatoryjna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6216302 , fax. 55 6216300
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sanatoryjna 1 1
  14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 6216302, fax. 55 6216300
  REGON: 17039900700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-frombork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa prania bielizny szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.l.Usługa prania bielizny szpitalnej dla Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku ul. Sanatoryjna 1. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. (Dz. U. Nr.31, poz.158). Wymagane jest aby wykonawca posiadał aktualne zaświadczenia a Inspekcji Sanitarnej poświadczające spełnienie wymagań koniecznych do świadczenia usług prania i przewozu bielizny dla placówek służby zdrowia. 3.1.1 Zakres usługi: a) pranie wodne, b) odkażanie termiczno-chemiczne, c) prasowanie i maglowanie, d) krochmalenie, e) sortowanie i pakowanie. g) transport własnym środkiem. Przewidywana ilość bielizny 19500 kg. 3.1.2. Zakres rzeczowy i serwisowy: a) pranie płaskie: - zakres rzeczowy: asortyment: bielizna pościelowa: poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady płócienne, podkłady gumowe, worki płócienne, obrusy, pidżamy, szlafroki, koszule nocne, ręczniki, ścierki, zasłony, obrusy, serwetki, kołdry, pokrowce na materace, pasy bezpieczeństwa, kaftany bezpieczeństwa, żaluzja pionowe, rolety; - zakres serwisowy: pranie, maglowanie, krochmalenie, drobne naprawy krawieckie, pakowane w torby tekstylne składane standardowo w kostkę; b) pranie fasonówki: - zakres rzeczowy: asortyment: fartuchy kuchenne, zapaski, fartuchy pielęgniarskie, spódnice lekarskie, spodnie lekarskie, bluzy lekarskie, ubranie robocze (kombinezon z elanobawełny, bluza z elanobawełny, koszula flanelowa); - zakres serwisowy: pranie, prasowani, zawieszanie na wieszakach drucianych, pakowanie w folie, ubranie robocze składane w kostkę i pakowane w torby tekstylne; c) firany: - zakres serwisowy: pranie na prasach, składanie, pakowanie w torby tekstylne; d) koce: - zakres serwisowy: pranie, suszenie, składanie, pakowanie w torby tekstylne; e) materace: - zakres serwisowy: pranie i suszenie wraz z materacem (Uwaga!!! nie zdejmować pokrowca z materaca, przed oddaniem dla Zamawiającego pokrowiec winien być na materacu!), składanie, pakowanie w folię; f) poduszki: - zakres serwisowy: pranie, suszenie, pakowanie w torby tekstylne, poduszki uszkodzone, które mogą dalej ulec zniszczeniu powinny być wycofane z prania na etapie magazynu brudnego u Zamawiającego w szpitalu; g) mopy: - zakres serwisowy: pranie, suszenie, pakowanie w torby tekstylne; Rzeczy mocno zniszczone, nie nadające się do reperacji, przeznaczone będą do kasacji, którą wykonają pracownicy Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-frombork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach