Przetargi.pl
Usługa polegająca na przeprowadzeniu akcji o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, skierowanej do osób narodowości romskiej zamieszkujących koczowisko przy ul. Lechickiej w Poznaniu.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu akcji o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, skierowanej do osób narodowości romskiej zamieszkujących koczowisko przy ul. Lechickiej w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zachęcenie mieszkańców koczowiska do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (finansowanego ze środków NFZ), przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji do szczepienia osób chętnych i wizyty poszczepiennej skierowanej do osób zaszczepionych, przeprowadzonej na terenie koczowiska. Usługa będzie realizowana w formie min. 5 wyjazdów personelu medycznego wraz z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na koczowisko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach