Przetargi.pl
Usługa naprawy i konserwacji sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz naprawy sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 WOG

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa naprawy i konserwacji sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz naprawy sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa naprawy i konserwacji sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz naprawy sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 WOG w niżej wy-mienionych obiektach. ZADANIE NR 1 – Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w; a) w garnizonie Drawsko Pom. – sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Główna 1 78-513 Drawsko Pomorskie), b) w garnizonie Złocieniec – sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywnościowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Czwartaków 4, 78-524 Złocieniec). ZADANIE NR 2 – Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w; a) w garnizonie Nadarzyce - sprzęt gastronomiczny i chłodniczy zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: Nadarzyce 64-915 Jastrowie). b) w garnizonie Wałcz - sprzęt gastronomiczny i chłodniczy oraz polowy sprzęt służby żywno-ściowej zgodnie z wykazem sprzętu do konserwacji stanowiący załącznik nr 3 do umowy (adres: ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50882000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach