Przetargi.pl
USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW RON I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI

mBroker Net Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-688 Poznań, ul. Wilanowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 84 209 97 , fax. 61 84 209 87
 • Data zamieszczenia: 2022-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: mBroker Net Sp. z o.o.
  ul. Wilanowska 50
  60-688 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 84 209 97, fax. 61 84 209 87
  REGON: 30089819600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW RON I ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci. Przewidywana liczba ubezpieczonych: 1021 osób. Okres ubezpieczenia: 3 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach