Przetargi.pl
Umowa o świadczenie usług medycznych przez lekarza POZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei ogłasza przetarg

 • Adres: 82-520 Gardeja, Kwidzyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2751411 , fax. 55 2751411
 • Data zamieszczenia: 2022-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei
  Kwidzyńska 36
  82-520 Gardeja, woj. pomorskie
  tel. 55 2751411, fax. 55 2751411
  REGON: 17073598800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Umowa o świadczenie usług medycznych przez lekarza POZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług medycznych w SPZOZ w Gardei oraz w podległych filiach wg zapotrzebowania pacjentów i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach