Przetargi.pl
Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2021 polegający na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych.

Gmina Miasto Reda ogłasza przetarg

 • Adres: 84-240 Reda, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6788023 , fax. 58 6783124
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Reda
  Gdańska 33
  84-240 Reda, woj. pomorskie
  tel. 58 6788023, fax. 58 6783124
  REGON: 19167516100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2021 polegający na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie miasta Reda oraz przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych, wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach