Przetargi.pl
"Ujęcie wody Krzypnica - rozbudowa rurociągów wewnętrznych i instalacji elektroenergetycznej"

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 163 051 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
  Szczecińska 5
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 163 051, fax. -
  REGON: 81119587500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pukgryfino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Ujęcie wody Krzypnica - rozbudowa rurociągów wewnętrznych i instalacji elektroenergetycznej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa rurociągów wewnętrznych DN 180 mm o długości około 251,04 mb jak również montaż energetycznych linii zasilających i sterowniczych dla potrzeb nowych studni głębinowych o długości łącznej około 3 X 943 mb na terenie ujęcia wody Krzypnica.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach