Przetargi.pl
UBRANIE MEDYCZNE

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 04-141 Warszawa, ul. Szaserów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 181 67 13 , fax. +48 22 515 06 00
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul. Szaserów 128
  04-141 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 181 67 13, fax. +48 22 515 06 00
  REGON: 15294487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBRANIE MEDYCZNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  MEDYCZNY KOMPLET CHIRURGICZNY S, M, L, XL, - 2300 SZTUK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach