Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych kompletów chirurgicznych w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 51 52 743 , fax. 22 51 52 789
 • Data zamieszczenia: 2022-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów
  04-073 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 52 743, fax. 22 51 52 789
  REGON: 21539890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: grochowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych kompletów chirurgicznych w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednorazowych kompletów chirurgicznych w rozmiarach: 840 szt. w rozm. M;910 szt. w rozm. L, 1050 szt. w rozm.XL; 840 szt. w rozm.XXL; 525 szt. w rozm.XXXL.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach