Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Cywilnej Gminy Rozogi w okresie od 01.03.2021 r. do 29.02.2024 r.

Gmina Rozogi ogłasza przetarg

 • Adres: 12-114 Rozogi, Wojciecha Kętrzyńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 226 002 , fax. 897 226 055
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozogi
  Wojciecha Kętrzyńskiego 22
  12-114 Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 226 002, fax. 897 226 055
  REGON: 54100300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rozogi.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Cywilnej Gminy Rozogi w okresie od 01.03.2021 r. do 29.02.2024 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE I Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. ZADANIE II Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC/KR, NNW, ASS). Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Rozogi, 12 – 114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP: 7581039667, Regon: 000541003, 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 12 – 114 Rozogi, ul. Rynek 13, NIP: 7451674017, Regon: 000640969, 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach, 12 – 114 Rozogi, Dąbrowy 238, NIP: 7451841219, Regon: 281097183, 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klonie, 12 – 114 Rozogi, Klon 96, NIP: 7451847268, Regon: 364911716, 5. Zespół Szkół w Rozogach, 12 – 114 Rozogi, ul. Rynek 13, NIP: 7451739366, Regon: 519628308, 6. Gminny Ośrodek Kultury,12 – 114 Rozogi, Plac Jana Pawła II 1, NIP: 7451730313, Regon: 550441936, 7. Przedszkole Samorządowe „Kraina Uśmiechu” w Rozogach,12 – 114 Rozogi, ul. Rynek 13, NIP: 7451673727, Regon: 510898505, 8. Środowiskowy Dom Samopomocy, 12 – 114 Rozogi, Orzeszki 3, NIP: 7451822222, Regon: 280455090, 9. Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi, 12 – 114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP: 7451847618, Regon: 366025338, 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 12 – 114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP: 7581092791, Regon: 558443384, 11. Gminna Biblioteka Publiczna, 12 – 114 Rozogi, Plac Jana Pawła II 1, NIP: 7451730336, Regon: 550443438 12. Gmina Rozogi, 12 – 114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP: 7451745941, Regon: 550668120, 13. Jednostki OSP Gminy Rozogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach