Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy zwierzyniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Gmina Zwierzyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6872011 w. 37 , fax. 846 872 011
 • Data zamieszczenia: 2021-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwierzyniec
  Rynek 1
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 084 6872011 w. 37, fax. 846 872 011
  REGON: 95036871800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy zwierzyniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zwierzyniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zwierzyniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury . Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: - od kradzieży z włamaniem i rabunku, - przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 4)ubezpieczenie NNW sołtysów 5)ubezpieczenie NNW uczestników WTZ 6)ubezpieczenie NNW wykonujących prace społeczne Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zwierzyniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1)obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)ubezpieczenie Assistance, 5)ubezpieczenie Zielona Karta. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Ochotniczych Straż Pożarnych w Gminie Zwierzyniec. Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Część IV: Ubezpieczenie instalacji solarnych i pieców na biomasę Gminy Zwierzyniec Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie instalacji solarnych i pieców na biomasę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach