Przetargi.pl
Transport odpadów komunalnych z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Milejowie

Gmina Milejów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-020 Milejów, ul. Partyzancka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 572 026 , fax. 817 572 385
 • Data zamieszczenia: 2021-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejów
  ul. Partyzancka
  21-020 Milejów, woj. lubelskie
  tel. 817 572 026, fax. 817 572 385
  REGON: 43101955000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport odpadów komunalnych z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Milejowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na Transporcie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Milejowie w okresie od 18.12.2020 r. do 17.12.2022 roku przy poniższych założeniach. 1. Na usługę składa się: 1) Transport odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Milejowie. 2) Rodzaje odpadów w pkt II. 3) Ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określono w pkt III. 4) Sporządzanie miesięcznych raportów zgodnie z pkt IV. 5) Transport odpadów zgodnie z pkt V. 6) Dodatkowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu usługi określono w pkt VI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach