Przetargi.pl
Dostawa dozowników tlenu z nawilżaczem, rozdzielaczy tlenu system AGA, części zamienne do dozowników tlenu typ: INSTAL 78B

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, Terebelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834147260 , fax. 834147727
 • Data zamieszczenia: 2021-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  Terebelska 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 834147260, fax. 834147727
  REGON: 000676708
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opoieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dozowników tlenu z nawilżaczem, rozdzielaczy tlenu system AGA, części zamienne do dozowników tlenu typ: INSTAL 78B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dozowników tlenu z nawilżaczem - 20 szt, rozdzielaczy tlenu system AGA - 20 szt, uszczelki do dozownika tlenu typ: INSTAL 78B - 20 szt, osłona rotametru dozownika tlenu typ: INSTAL 78B - 20 szt, rurki nawilżacza z kostką do dozownika tlenu typ: INSTAL 78B - 20 szt, Nakrętki butelki szklanej typ: INSTAL 78B - 20 szt, butelki szklane do dozownika tlenu typ: INSTAL 78B - 20 szt, rurki rotametru z pływakiem (kpl) do dozownika tlenu typ: INSTAL 78B - 20 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach