Przetargi.pl
Transport medyczny w zakresie transportu preparatów krwi i próbek krwi pacjentów

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, Ziołowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07 , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Ziołowa 45-47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, fax. 32 202 95 01
  REGON: 12628608592700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport medyczny w zakresie transportu preparatów krwi i próbek krwi pacjentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport medyczny w zakresie transportu preparatów krwi i próbek krwi pacjentów pomiędzy: 1)RCKiK w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice a Szpitalem Tymczasowym ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (budynek T na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice w Pyrzowicach) - max 1000 kursów; 2)GCM ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice a Szpitalem Tymczasowym ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (budynek T na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice w Pyrzowicach) - max 1000 kursów;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach