Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy ul. Strażackiej 2 i ul. Józefczaka 40A

Szkoła Podstawowa nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Strażacka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2810933 , fax. 0-32 2810933
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3
  ul. Strażacka 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 0-32 2810933, fax. 0-32 2810933
  REGON: 72300000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejska jednostka organizacyjna - szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy ul. Strażackiej 2 i ul. Józefczaka 40A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu przy ul. Strażackiej 2 i ul. Józefczaka 40A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach